22 november 2017

Wat wordt vergoed bij ouderenzorg?

Door ouderdomskwalen is het in veel gevallen zo dat ouderen meer zorg nodig hebben dan jongeren/volwassenen. Daarbij zou het natuurlijk vervelend zijn om de kosten volledig zelf te moeten betalen. Dit artikel probeert u wat meer informatie te geven over wat er precies wordt vergoed.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

zorgverzekeringen.jpgIndien u zelf verwacht veel zorg nodig te hebben is het wellicht verstandig om een aanvullende zorgverzekering te nemen. Daarbij wordt wat meer zorg vergoedt. Bepaalde zorgverzekeraars vergoeden meer dan anderen, dus zorg er voor dat u de juiste zorgverzekeraar voor uw situatie afsluit. De zorgverzekeraar vergoedt onder andere (deels) enige medicijnen (en geneesmiddelen buiten het GVS), kunstgebitten en thuiszorg. Ook fysiotherapie, gehoorapparaten en optische problemen vallen onder de vergoedingen van zorgverzekeraars. Indien u eigenlijk helemaal niet zoveel zorg nodig heeft is het misschien zelfs een optie om het eigen risico te verhogen, dan zorgt u er namelijk voor dat u minder geld kwijt bent aan de zorgverzekering. Een nieuwe zorgverzekering kiezen is natuurlijk lastig, maar denk aan uw persoonlijke situatie en dan komt u er wel uit!

Vergoeding door de gemeente

De gemeente regelt de vergoeding als het om algemene- en maatwerkvoorzieningen gaat. Daarbij is het wel zo dat algemene voorzieningen (zoals maaltijdvoorziening of een boodschappendienst) in sommige gevallen om een eigen bijdrage vragen.
Onder een maatwerkvoorziening valt bijvoorbeeld een traplift, huishoudelijke hulp of zelfs individuele begeleiding. In het geval dat u tijdelijk een rolstoel of krukken nodig heeft, dan wordt dit niet door de gemeente vergoed, de gemeente biedt alleen vergoeding als u deze voor een lange termijn nodig heeft. In dit geval vergoeden sommige zorgverzekeraars deze kosten, maar niet in elk geval, dus let daar op. Hopelijk heeft dit artikel u wat meer informatie gegeven over de verschillende vergoedingen bij ouderenzorg en wie deze vergoedingen beheert.