Thuis blijven wonen: hoe regelt u dat?

5 vragen én antwoorden

Is het financiëel haalbaar om thuis te blijven wonen? En hoe zit het met alle nieuwe regelingen? Alex van Scherpenzeel, Manager Belangenbehartiging bij ANBO, geeft antwoord op vijf belangrijke vragen.

1. Is er veel veranderd sinds de hervormingen van de langdurige zorg in 2015?

Van Scherpenzeel: "Uit onderzoek in 2014 blijtk dat meer dan 87% van de senioren liever zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen in plaats van in een zorginstelling. De hervorming van de langdurige zorg heeft wat ons betreft niet zoveel invloed op die ontwikkeling. Wel zijn mensen zich er nu meer bewust van dat zij zelf keuzes kunnen maken."

2. Hoe vind je de weg in alle regelingen en wetten?

"Gemeenten hebben meer zorgtaken toebedeeld gekregen. Bij elke gemeente moeten burgers informatie kunnen halen voor een antwoord op hun hulpvraag."

3. Met welke extra kosten moet je rekening houden als je langer thuis blijft wonen?

"Het kan zijn dat het huis waarin je woont niet geschikt is om in te blijven wonen, bijvoorbeeld vanwege een aandoening. Dat kan betekenen: verhuizen of je woning aanpassen. Beide opties kosten geld, maar voor woningaanpassing, bijvoorbeeld een badkameraanpassing of traplift, kan een gemeente via een voorziening uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) een tegemoetkoming geven. Vaak is daar wel een eigen bijdragen voor verschuldigd."

4. Zijn er financiële mogelijkheden die vaak over het hoofd worden gezien?

"Als het inkomen te laag is hebben huiseigenaren meer mogelijkheden dan huurders om bijvoorbeeld woningaanpassingen te financieren. Zo zijn er behalve de voorziening uit de Wmo ook verschillende manieren om de overwaarde van de woning te verzilveren. Let daarbij wel goed op, want er is in het aanbod veel kaf onder het koren."

5. Is thuis blijven wonen financieel gezien de voordeligste optie?

"Een woning aanpassen kost geld, net als de zorgaanvraag en hulp in de huishouding. Maar het verblijf in een zorginstelling kost nog veel meer geld. Dan is in alle gevallen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd die kan oplopen tot € 2.284,60 per maand!"

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om langer thuis te kunnen wonen?

Wmo, hoe zit dat precies?

Sinds 1 januari 2015 zijn er veel zorgtaken overgeheveld naar gemeenten. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt een beroep doen op algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor aanpassingen in uw woning, of voor vervoer in de regio of huishoudelijke hulp.

Meer informatie over die onderwerp is te vinden op de website van het ANBO.