Uw traplift met uitstekende garantie

U wilt een kwalitatief hoogstaande traplift?

Onze trapliften worden met de grootst mogelijke zorg geproduceerd. Wij zijn trots op onze producten en staan in voor de kwaliteit van onze trapliften. Dankzij onze jarenlange ervaring hebben wij onze trapliften door de jaren heen steeds verder kunnen perfectioneren. Onze bedrijfsprocessen zijn ISO gecertificeerd waarmee de kwaliteit van onze trapliften wordt gewaarborgd. Voor uw en onze tevredenheid monitoren wij dit proces continu.

Hoelang is de garantietermijn op mijn traplift?

De standaard garantietermijn voor uw traplift bedraagt 2 jaar. Indien uw lift binnen deze periode storing krijgt, zal dit uiteraard door onze monteur hersteld worden.

Garantietermijn uitbreiden?

Met een servicecontract kunt u de garantietermijn uitbreiden. Onze trapliftadviseur vertelt u graag meer over de servicecontracten.

Garantie op een tweedehands traplift

De configuratie van de Handicare-traplift, met name maar niet beperkt tot onderdelen daarvan zoals het railsysteem, de constructie van de traplift, de bevestigingsonderdelen, alle draaibare en beweegbare onderdelen, de motor, steunt op know-how van Handicare. Werkzaamheden aan die configuratie of aan een of meer van haar onderdelen, mogen alleen worden uitgevoerd door (medewerkers van) dealers die door Handicare zijn gecertificeerd om deze werkzaamheden te verrichten volgens door Handicare geleverde instructies.

Alleen die medewerkers zijn daartoe opgeleid; alleen die gekwalificeerde medewerkers kunnen zorgen voor de veiligheid die de Handicare-trapliften af fabriek bieden. Aanbieders van gebruikte Handicare-trapliften anders dan de dealers die door Handicare zijn gecertificeerd, zijn niet gekwalificeerd om die werkzaamheden te verrichten. Bijvoorbeeld om bij een gebruiker een andere rail te installeren dan de originele Handicare-traprail. Dat is belangrijk want bij werkzaamheden aan een Handicare-traplift, of bij herplaatsing van een gebruikte Handicare-traplift met gebruik van andere onderdelen zoals bijvoorbeeld een andere traprail, door anderen dan een van die gekwalificeerde medewerkers, vervalt met onmiddellijke ingang de garantie van Handicare en de CE-markering aangaande de bewuste traplift.

Verval van de CE-markering betekent dat de bewuste traplift niet meer in overeenstemming is met de Europese regelgeving. Als gevolg van dat verval, is Handicare onder meer niet verantwoordelijk/niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van uitval van de bewuste traplift. Daar komt bij dat onderhoud van de Handicare-traplift alleen mag worden uitgevoerd met originele door Handicare goedgekeurde reserve-onderdelen. Dat is belangrijk want als andere onderdelen, zoals bijvoorbeeld een andere traprail, worden gebruikt dan originele door Handicare goedgekeurde reserve-onderdelen, vervalt ook al met onmiddellijke ingang de garantie van Handicare en de CE-markering aangaande de bewuste traplift.

Toch storing?

Ondanks onze inspanningen is het altijd mogelijk dat er toch iets gebeurt met uw lift waardoor er storing zou kunnen ontstaan. In dat geval is het natuurlijk fijn om te weten dat wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn op het storingsnummer 072 576 88 80.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de garantie of onze producten en diensten? Neem dan contact op met 072 75 111 55 of vul ons contactformulier in.