Traplift en belastingaangifte

Zijn de kosten van een traplift aftrekbaar?

Vanaf 2014 zijn de kosten van uw traplift niet meer aftrekbaar. Dus heeft u uw traplift in of na 2014 gekocht, dan kunt u helaas geen gebruik meer maken van belastingaftrek op uw traplift.

Handicare Trapliften heeft ter compensatie op de belasting teruggave inmiddels diverse andere oplossingen op maat en binnen elk budget ontwikkeld . U kunt naast een nieuwe traplift kopen, bij Handicare ook een traplift tweedehands aanschaffen of een traplift huren.

belasting_teruggave_traplift.jpg

Uw traplift aangeschaft in 2013

In uw belastingaangifte over het jaar 2013 kunt u hulpmiddelen (voorzieningen of apparaten waardoor u uw normale lichaamsfuncties kunt blijven uitoefenen, wat u zonder deze hulpmiddelen niet meer zou kunnen) nog aftrekken. Onze trapliften vallen ook onder de noemer 'hulpmiddel'. Wanneer u uw belastingaangifte over het jaar 2013 invult en u heeft in datzelfde jaar een stoeltraplift aangeschaft, zijn de kosten van uw traplift aftrekbaar en kunt u dit opgeven bij de Belastingdienst. 

Hoe bepaal ik welk investeringsdeel in de traplift aftrekbaar is?

Onderstaand een rekenvoorbeeld om te tonen welk deel van de kosten van de traplift aftrekbaar is.

De belasting en de traplift van het echtpaar Brouwer
De heer en mevrouw Brouwer, beiden ouder dan 65 jaar, ontvangen AOW en een klein aanvullend pensioen. Zij hebben een verzamelinkomen van € 33.000,-

Hulpmiddel
In 2013 hebben zij particulier een traplift aangeschaft à € 6.000,-. Dit is tevens het enige hulpmiddel dat zij in 2013 aangeschaft hebben. 

Totale aftrekpost van de belasting inzake de traplift
Omdat de heer en mevrouw Brouwer ouder zijn dan 65 en het verzamelinkomen onder de drempel van € 33.286,- ligt, mag de investering van de lift met 113% verhoogd worden.

Van de totale investering in hulpmiddelen mag echter alleen het bedrag afgetrokken worden dat boven een bepaalde drempel uitkomt. In het geval van de heer en mevrouw Brouwer is deze drempel 1,65% van € 33.000,- = € 544,-. Deze 544 Euro wordt van de totale aftrekpost afgetrokken.   

Uiteindelijk wordt de totale aftrekpost € 6.000,- + 113% - € 544,- = € 12.236,-  

Belastingteruggaaf: Netto investering traplift

Het inkomen van de heer en mevrouw Brouwer valt in twee belastingschijven: 15,2% en 24,05%. (De belastingschijven waaronder uw inkomen valt, is afhankelijk van uw inkomen en de verdeling van het inkomen over dat van u en uw fiscale partners.)

De netto belastingteruggaaf wordt dan (€ 4.508,- * 0,2405) + (€ 7.728,- * 0,152) =
€ 2.258,-

Als we de netto belastingteruggaaf aftrekken van de investering in de stoellift, wordt de netto investering: € 6.000,- - € 2.258,- = € 3.742,-. Dit is een maandelijkse investering van € 312,-.

Belastingaangifte en het PGB

Wanneer u gebruik kunt maken van een persoonsgebonden budget is het verschil tussen de vergoeding van de gemeente en de prijs van de traplift aftrekbaar.

Voor meer informatie over hulpmiddelen en de Belastingdienst verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst