Traplift met persoonsgebonden budget aanschaffen

Wat is het PGB?

Een persoonsgebonden budget, oftewel PGB, is een geldbedrag dat door uw gemeente kan worden toegewezen. U kunt hiermee vervolgens zelf een traplift bij de leverancier van uw keuze inkopen. Of u PGB toegewezen krijgt door de gemeente, is afhankelijk van de eisen die uw gemeente stelt. Per gemeente kunnen deze eisen verschillen. Wilt u weten of u voor een PGB in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw gemeente.

Hoe kan ik mijn traplift met PGB aanschaffen?

Als u bij uw gemeente in aanmerking komt voor een vergoeding, kunt u zelf beslissen bij welke leverancier u deze vergoeding uit wilt geven. Zo kunt u zelf de traplift vinden die het beste bij u past. Het grote voordeel van het PGB is dan ook dat u zelf uw eigen traplift en traplift leverancier kunt kiezen. Het budget dat u toegekend krijgt, is voldoende voor de basisuitvoering. Aanvullende opties en functies zijn tegen bijbetaling beschikbaar. Het verschil tussen de vergoeding die u ontvangt van uw gemeente en de prijs die u uiteindelijk betaalt voor de door u gekozen uitvoering, kunt u van de belasting aftrekken.

PGB en eigen bijdrage

Als u gebruikt maakt van het PGB betaalt u een eigen bijdrage. Er zijn twee manieren waarop deze eigen bijdrage betaald kan worden:

  • Vooraf wordt uw eigen bijdrage ingehouden op uw budget
  • Achteraf krijgt u een factuur voor de eigen bijdrage.

 

Verantwoording uitgaven met betrekking tot uw traplift

De uitgaven die u met het PGB doet, moet u verantwoorden aan de gemeente of het zorgkantoor. Natuurlijk zijn hier rechten en plichten aan verbonden waar u zich aan dient te houden. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente of het zorgkantoor.

Voor meer informatie over het PGB verwijzen wij u naar de site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het CAK of het zorgkantoor.