06 juli 2016

Tekort aan geschikte seniorenwoningen

tekort_aan_geschikte_seniorenwoningen-1.jpgIn 2020 zal er in veel gemeenten een tekort aan seniorenwoningen zijn. Het probleem is het grootst in dorpen en steden tot 100.000 inwoners. Daar wonen de meeste ouderen. Maar hoe groot het tekort werkelijk is, is in de meeste gemeenten niet duidelijk. 

Uit een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipso Facto in opdracht van belangenorganisatie voor senioren, ANBO, blijkt dat slechts 55% van de Nederlandse gemeenten weet hoeveel woningen nu al geschikt zijn voor senioren. Nog zijn gemeenten ervan bewust welke woningen relatief eenvoudig kunnen worden aangepast voor mensen met een beperking. En juist daarin zitten de mogelijkheden en kansen.

Langer thuis wonen

De Rijksoverheid zet volledig in op zelfstandig wonen. Het sluit aan bij wat mensen zelf willen; de regie houden over het eigen leven. Hierdoor wonen ouderen wel steeds vaker met beperkingen thuis. Dit maakt de noodzaak voor gemeenten om over geschikte woningen te beschikken groter. 

Woningen aanpassen

De snelste en goedkoopste manier om het tekort aan geschikte senioren woningen aan te pakken is om bestaande leegstaande panden om te bouwen en het aanpassen van bestaande woningen met trapliften, beugels in de badkamer en dergelijke woningaanpassingen. 

Deze woningaanpassingen moeten echter wel gefinancierd worden. Niet elke oudere heeft het budget hiervoor.  Geld zit vast in het huis en het inkomen is te laag om een lening af te sluiten. Het Aanjaagteam Langer Zelfstandig wonen, ingesteld door het kabinet, kwam eind maart met haar rapport. Daarin wordt de “Blijverslening” geopperd. Hiermee kunnen woningaanpassingen gefinancierd worden uit de overwaarde van het huis. Als analogie van de “Starterslening” staat eveneens de gemeente garant. De leningen worden reeds in enkele gemeenten aangeboden via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Wat maakt een woning geschikt?

Om een woning geschikt te maken voor langer thuis wonen, zijn diverse woningaanpassingen nodig. Handicare heeft speciaal hiervoor de Langer Thuis Check ontwikkeld. Een handig overzicht om te analyseren welke aanpassingen nodig zijn. Zo kunnen woningen eenvoudig gelijkvloers gemaakt worden met een traplift. De zogenoemde nultredenwoning ontstaat. Daarbij is het ook van belang te kijken naar de voorzieningen in de buurt. Het sociale welzijn is van groot belang en mag beslist niet vergeten worden.  

Wilt u meer weten over de aanschaf van een traplift?

Dan bent u bij Handicare aan het juiste adres. Wij zijn expert op het gebied van alle soorten trapliften, inclusief smalle trappen en trappen met bochten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onze contact pagina of bellen naar 072 75 111 55